Εκλογές του Πολιτιστικού Συλλόγου ¨Πίνδος”

Στις 31-10-2021 διενεργήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου “Πίνδος”. Η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
1. Παπαμιχαλάκη Αικατερίνη – Πρόεδρος
2. Γιώτας Παναγιώτης – Αντιπρόεδρος
3. Ντούνας Κωνσταντίνος – Γραμματέας
4. Γούση Κυριακή – Ταμίας
5. Πρέβεζας Ευθύμιος – Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο